#samentegencorona

We dragen graag zorg van ieders veiligheid. Daarom nemen wij een aantal extra maatregelen en vragen we ook aan jullie om onze afspraken te respecteren.

Wat mag je van ons verwachten?

- Ruime verluchting van de tent vòòr jullie aankomst.

- Grondige reiniging van de ruimte en ontsmetting van materialen tussen elk gebruik van de ruimte.

- Voorzien van ontsmettende handgel en papieren tissues om jullie handen te drogen na het wassen.

- Apart sanitair voor bezoekers.

- Voorzien van mondmaskers voor alle aanwezigen.

- Inrichting van de tent zodat 1,5m afstand kan bewaard worden.

- Aangepaste maximumcapaciteit naargelang de geldende maatregelen.

- Wij houden afstand en dragen een mondmasker tijdens jullie aanwezigheid.

Wat vragen we van jullie?

- Ben je ziek? Blijf thuis! Voel je je ziek doorheen de dag? Ga naar huis en verwittig de mensen waarmee je contact gehad hebt.

- Ontsmet je handen vòòr het binnenkomen in de tent.

- Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal en raak enkel aan wat nodig is.

- Was en/of ontsmet je handen regelmatig, zeker bij het binnenkomen en buiten gaan, bij het aanraken van gezamenlijke materialen, na toiletbezoek.

- Houd 1,5m afstand van mensen die niet tot jouw bubbel behoren.

- Ga niet gelijktijdig naar binnen of buiten in de tent.

- Betreed geen ruimtes die niet noodzakelijk zijn (zoals slaapcompartimenten).

- Draag een mondmasker indien het niet mogelijk is om afstand te houden.

- Verlucht de ruimte regelmatig. 

Bedankt voor jullie medewerking! 

Stay safe!

Team Magnifika