Privacybeleid

Magnifika verwerkt volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adres- en facturatiegegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met volgende doelen:

​- Het afhandelen van jouw betaling

- Jou contacteren in verband met onze dienstverlening

- Levering van diensten en producten

- Jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Promotie van onze diensten en producten

- Contacttracering in het kader van coronamaatregelen

Magnifika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Magnifika verkoopt jouw gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

​​Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magnifika en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

​Magnifika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het ons weten via welkom@magnifika.be