top of page

PRIVACYBELEID (Laatste wijziging: 24/06/2021)

1. Persoonsgegevens

 

Magnifika verwerkt de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie, maken van een afspraak, het versturen van een aanvraag, de inschrijving voor een training of de samenwerking die we aangaan. Meer bepaald kan het gaan over uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en facturatiegegevens. 

 

2. Verwerkingsdoeleinden

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in functie van het aanbieden en leveren van onze diensten en bestellingen, het beheer en de afhandeling van uw inschrijving, aanvraag, facturatie of betaling en om u te kunnen informeren en contacteren omtrent onze (wijzigingen in) dienstverlening, marketing en advertenties. 

 

3. Bewaring en beveiliging

 

Magnifika neemt de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Magnifika bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de hiervoor genoemde doelen. Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België op het adres van Magnifika. 

Magnifika verkoopt of deelt de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derde partijen, behoudens wat betreft medewerkers en externe leveranciers in functie van het uitvoeren van een overeenkomst met de klant of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

4. Rechten van de gebruiker

 

Als betrokkene heeft u op elk moment het recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en kan u ze laten corrigeren of verwijderen of de verwerking ervan laten beperken of intrekken. 

Voor vragen of klachten omtrent deze rechten, kan u Magnifika contacteren via info@lieselottereynvoet.be

bottom of page